PROFILAKTYKA PRZEWLEKŁEJ OBTURACYJNEJ CHOROBY PŁUC – WEŹ GŁĘBOKI ODDECH

Projekt, realizowany w partnerstwie z Alarmem Smogowym i Fundacją NEUCA dla Zdrowia, ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie czynników wywołujących przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, a także ograniczenie szkód zdrowotnych spowodowanych paleniem tytoniu. Celem projektu jest również wdrożenie ogólnopolskiego programu edukacyjnego dotyczącego przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu oddechowego, a także ograniczenie szkód zdrowotnych spowodowanych paleniem tytoniu. Celem projektu jest również wdrożenie ogólnopolskiego programu edukacyjnego dotyczącego przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. POChP najczęściej dotyka aktywnych i biernych palaczy tytoniu, mieszkańców miejscowości szczególnie zanieczyszczonych smogiem i pracowników przedsiębiorstw, w których występują szkodliwe warunki pracy (wysokie stężenie pyłu).
Mieszkańcy województw świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego mają okazję wykonać bezpłatne badania profilaktyczne w zakresie chorób płuc, skorzystać z poradnictwa w efektywnym rzuceniu palenia tytoniu i zwiększyć świadomość w zakresie działania szkodliwych czynników w środowisku pracy. Projekt „Weź głęboki oddech” realizowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wraz z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II i Krakowskim Alarmem Smogowym.
POChP rozwija się najczęściej u osób po 40 r.ż., palących od wielu lat papierosy lub narażonych na środowiskowe zanieczyszczenie powietrza (smog lub wysokie stężenie pyłów w miejscu pracy). Uporczywy kaszel, przewlekłe wykrztuszanie plwociny, duszność podczas najmniejszego wysiłku to objawy, które powinny zaniepokoić. POChP rozwija się latami, zostaje z chorym do końca życia, niszcząc układ oddechowy. Prowadzi do przewlekłego zapalenia oskrzeli, rozedmy i zmniejszenia objętości płuc. Szacuje się, że w Polsce liczba chorych na POChP wynosi ponad 2 miliony, z czego rocznie 15 tysięcy umiera. POChP jest czwartą przyczyną zgonów na świecie, dlatego tak ważna jest jej profilaktyka.
„Weź głęboki oddech” wsparciem dla pacjentów
W ramach programu „Weź głęboki oddech” pacjenci z województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego będą mogli skorzystać z szerokich działań profilaktycznych w postaci:
• wsparcia medycznego w Poradni Antynikotynowej,
• bezpłatnych badań spirometrycznych,
• działań edukacyjnych (film, broszury, ulotki oraz szkolenia).
Dla chorych na POChP zaprzestanie palenia tytoniu jest najskuteczniejszą metodą leczenia. Jest to jednocześnie jedyna, w pełni udowodniona, metoda pozwalająca na zahamowanie postępu choroby!
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) skażenie środowiska naturalnego jest przyczyną 15–20 proc. wszystkich przedwczesnych zgonów. Głównym źródłem smogu „zimowego” są domowe piece opalane paliwem stałym i spaliny samochodowe. Oddychanie smogiem ma bezpośredni wpływ na stan układu oddechowego, powodując zaostrzenia takich chorób jak POChP i astma oskrzelowa. Dodatkowo istnieje udokumentowany związek pomiędzy rozwojem POChP a narażeniem zawodowym na pyły organiczne, nieorganiczne oraz toksyczne gazy w środowisku pracy, nawet u osób niepalących tytoniu

KRYTERIA KWALIFIKACJI
Kryterium włączenia:
• osoby w wieku aktywności zawodowej palące nałogowo tytoń (wyłonieni w ramach zadania związanego z funkcjonowaniem poradnictwa antynikotynowego),
• pracownicy palący nałogowo tytoń (bez względu na branżę pracy),
• osoby pracujące w narażeniu na działanie czynników szkodliwych predysponujących do powstawania POChP:
o pracownicy branży rolniczej,
o górniczej,
o zakłady przetwórstwa bawełnianego,
o przemysłu metalurgicznego
• pracownicy BHP

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU
1) Kwalifikacja pacjenta.
2) Wydanie materiałów edukacyjnych pacjentowi.
3) Kierowanie pacjenta do Poradni Antynikotynowej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, przy ul. Prądnickej 80, 31-202 Kraków, Pawilon M-III, w dniach: poniedziałek – czwartek: 14:00 - 20:00 oraz sobota: 8:00 - 14:00

Osoby chcące skorzystać ze wsparcia poradni mogą dzwonić na infolinię pod nr tel.: 514 602 892 lub 12 614 24 27.
 


Kontakt

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SANA-MED" s.c.
Buchowieckiego 15a
32-300 Olkusz