Cennik usług

 

 

Świadczenia realizowane w naszej placówce medycznej Nazwa Zakład Opieki Zdrowotnej wymienione w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 210.2135.2004) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 139.1139.2009) realizowane na podstawie kontraktu z NFZ są bezpłatne.

 

Usługi  nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym oraz usługi udzielone osobom nie posiadającym ubezpieczenia zdrowotnego są płatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w naszej placówce.

Lp.

Usługa

Cennik

1.

Porada lekarza rodzinnegox

100 zł

2.

Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisem  do książeczki

50 zł

3.

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji celem uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych (za wyjątkiem Opieki Społecznej)

30 zł

4.

Sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej  (jedna strona A4)

wg rozporządz.

5.

Sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej (jedna strona)

Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych

wg rozporządz.

6.

Zaświadczenie dla komercyjnych firm ubezpieczeniowych - epikryza + potwierdzona kopia dokumentacji

150 zł

7.

Badania kandydatów na kierowców

200 zł

8.

Inne zaświadczenia lekarskie wystawione na wniosek pacjenta (np. zaświadczenie o karmieniu, testy sprawnościowe do pracy, itp.)

40 zł

9.

Zaświadczenie lekarskie kwalifikujące zdolność do dalszej nauki lub celem dalszego doskonalenia zawodowego - (nie dotyczy kontynuacji nauki po szkole średniej)   

30 zł

10.

EKG bez opisux

15 zł

11.

Iniekcja domięśniowax

15 zł

12.

Iniekcja dożylnax

30 zł

13.

Pomiar ciśnienia tętniczegox

5 zł

14.

Pomiar cukru na glukometrzex

10 zł

 

x - dotyczy pacjentów nieubezpieczonych oraz chcących wykonać usługę bez skierowania od lekarza.

 


Kontakt

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SANA-MED" s.c.
Buchowieckiego 15a
32-300 Olkusz