Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

Szanowni Państwo,

Elektroniczny system weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców eWUŚ od 1. stycznia 2013 r. daje Państwu możliwość zweryfikowania prawa do opieki medycznej finansowanej przez NFZ  - za pomocą numeru PESEL.
Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.

 

PRZYCHODZI PACJENT DO LEKARZA

MAMO, TATO ZGŁOŚ MNIE

CO  ZROBIĆ, GDY e-WUŚ  WYŚWIETLI  NAS  NA  CZERWONO?

 

Realizacja WWW: ENITEO