Jak złożyć deklarację do naszej przychodni

Jednym z wymogów posiadanego przez NZOZ "SANA-MED"  kontraktu z NFZ na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej  jest konieczność posiadania wypełnionych dokumentów przez pacjenta. Dzięki temu można leczyć się u lekarza rodzinnego  oraz pielęgniarek, a koszty z tym związane pokrywa z naszych składek Narodowy Fundusz Zdrowia.

Celem zapewnienia najlepszej i sprawnej obsługi najlepiej wypełnić te dokumenty już teraz, zanim będzie potrzebna nasza pomoc - skróci to formalności przed pierwszą wizytą. W pierwszej kolejności należy wypełnić deklarację.

 1. Wypełnij deklaracje
  Warunkiem bezpłatnego (opłacanego przez NFZ), korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej jest złożenie deklaracji wyboru lekarza POZ (rodzinnego) oraz pielęgniarki POZ (środowiskowa rodzinna i położna). Prosimy skorzystać z załączonego czystego formularza:

  Wystarczy go wydrukować oraz wypełnić . UWAGA!!! Prosimy pamiętć, żeby wypełnić wszystkie pola. W rubryce numeru karty ubezpieczenia zdrowotnego należy wpisać nr dowodu ubezpieczenia (patrz punkt nr 2). Za pacjenta niepełnoletniego deklarację mogą wypełnić rodzice. Zwracamy uwagę by nie zapomnieć podpisać się w zaznaczonych miejscach!

 2. Wypełnioną deklarację najlepiej dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem członka rodziny/opiekuna, pocztą do naszej przychodni, aktualnie również można zeskanować podpisaną deklarację i przesłać na pocztę mailową. Również taką deklarację można złożyć poprzez IKP.

  Po sprawdzeniu poprawności kompletu dokumentów pacjent zostanie wpisany na listę pacjentów NZOZ-u "SANA-MED"

  Prosimy uprzejmie by nie zapomnieć poinformować nas, jeśli pacjent posiada uprawnienia specjalne  (np. inwalidy wojennego, honorowego krwiodawcy, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności itp.).Proszę posiadać książeczkę przy sobie w czasie składania deklaracji.

  Szanowni Państwo,

  Elektroniczny system weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców eWUŚ od 1. stycznia 2013 r. daje Państwu możliwość zweryfikowania prawa do opieki medycznej finansowanej przez NFZ  - za pomocą numeru PESEL.
  Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia. W związku z tym nie musicie Państwo posiadać przy sobie dowodu ubezpieczenia zdrowotnego.

 3. Razem z deklaracją należy dostarczyć:
  1.  ankietę o stanie zdrowia pacjenta
  2. formularz upoważnienia !!! innej osoby do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta, wglądu do kartoteki i wyników badań

Kontakt

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SANA-MED" s.c.
Buchowieckiego 15a
32-300 Olkusz