Zasady wydawania dokumentacji medycznej - WAŻNE

 

Zasady wydawania dokumentacji medycznej obowiązujące w NZOZ "SANA-MED"

 

W celu uzyskania wyciągu, odpisu, kopii dokumentacji medycznej w formie papierowej lub elektronicznej należy składać wnioski (patrz poniżej) od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 15:00 w rejestracji przychodni. 

Udostępnienie dokumentacji  medycznej nastąpi w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

 

Upoważnienie pacjenta do wydania dokumentacji medycznej

Realizacja WWW: ENITEO