Przychodnia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SANA - MED" s.c. prowadzi działalność w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
       Od momentu rozpoczęcia działalności naszym celem jest dążenie do spełnienia potrzeb i oczekiwań naszych obecnych i przyszłych Pacjentów poprzez stałe podnoszenie jakości i rozszerzanie zakresu świadczonych usług.
       Aby jeszcze skuteczniej zamierzenie to realizować wdrożyliśmy i będziemy doskonalić system zarządzania jakością oparty na wymaganiach międzynarodowej normy ISO 9001:2008 - system zarządzania jakością - OPIEKA MEDYCZNA W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Naszym celem jest:

  • świadczenie usług zgodnie z odpowiednimi standardami i obowiązującymi procedurami medycznymi
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wykwalifikowany i kompetentny personel medyczny
  • stałe unowocześnianie zasobów sprzętu medycznego
  • budowanie zaufania i tworzenie życzliwej atmosfery między Pacjentem a personelem
  • prowadzenie działań promujących profilaktykę zdrowia i zdrowy styl życia

Realizacja celów strategicznych odbywa się poprzez:

  • kreowanie u każdego pracownika świadomości i odpowiedzialności za wykonywaną przez niego pracę
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu świadczącego usługi medyczne,
  • inwestowanie w nowoczesny sprzęt medyczny
  • tworzenie wśród pracowników pozytywnej atmosfery i zadowolenia z pracy
  • wdrażanie programów zdrowotnych zgodnych z oczekiwaniami Pacjentów

 

Realizacja WWW: ENITEO