Profilaktyka Nowotworów Wątroby

Celem programu jest:

Profilaktyka, diagnostyka oraz strategia leczenia nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C (HBV i HCV). Zakażenia HBV i HCV odpowiadają łącznie za 96% zgonów w przebiegu zapaleń wątroby, głównie w przebiegu marskości i raka wątrobowokomórkowego (HCC). Ponadto do wystąpienia HCC przyczyniają się modalne, nieinfekcyjne czynniki ryzyka związane ze spożywaniem alkoholu, narażeniem na aflatoksyny w żywności oraz nawyki żywieniowe i choroby sprzyjające wystąpieniu niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (nonalcoholic fatty liver disease - NAFLD) w tym: dieta i zachowania prowadzące do otyłości, cukrzyca typu 2.

 

Kryterium kwalifikacji do programu jest wyrażenie świadomej zgody przez na:

 1. udział w programie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji i ewaluacji programu;
 2. poddanie się testowi przesiewowemu (RDT) w kierunku zakażenia HBV i HCV (osoby urodzone przed 1996 r.) lub HCV (osoby urodzone po roku 1995);
 3. poddanie się laboratoryjnemu badaniu potwierdzającemu w przypadku stwierdzenia wyniku pozytywnego w teście przesiewowym;
 4. podjęcie leczenia w odpowiednim programie lekowym w przypadku stwierdzenia wyniku pozytywnego w teście potwierdzającym.

Zasady kwalifikacji pacjentów do Projektu:

   Pacjenci kwalifikujący się do udziału w Projekcie to osoby zamieszkujące jeden z regionów objętych modułami regionalnymi (tj. województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego ), które ukończyły 18 rok życia oraz spełniły jeden z następujących warunków:

 1. urodzone w latach 1986-1995 r. (HBV),
 2. po transfuzjach wykonanych przed 1992r. (HCV),
 3. hospitalizowane 3 i więcej razy i/lub odbywające hospitalizację długotrwałą tzn. >10 dni,
 4. posiadające partnera zakażonego HBV i/lub HCV,
 1. posiadające partnera przyjmującego środki odurzające w iniekcji,
 2. używające środków odurzających w iniekcji lub donosowo,
 3. posiadające wykonany tatuaż,
 4. nieszczepione, mające kontakt domowy z osobą zakażoną HBV, zwani dalej „pacjentami”, zgodnie z założeniami Projektu.

 

Kryteria wykluczenia z uczestnictwa w programie obejmują:

 1. wiek poniżej 18 r.ż.
 2. uczestnictwo w programie lekowym PWZWB lub C lub rozpoznane przypadki WZW B lub C oczekujące na włączenie do leczenia w programie lekowym;
 3. wystąpienie kryterium dyskwalifikującego do udziału w programie lekowym PWZW B lub PWZW C.

 

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie programu:

lekarze:

 • Jolanta Barczyk-Danecka
 • Dorota Marzec
 • Leszek Danecki

pielęgniarki:

 • Wiesława Kuś
 • Celina Tomsia

 

 


Kontakt

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SANA-MED" s.c.
Buchowieckiego 15a
32-300 Olkusz